home  |   kontakta oss
Website updated.
We've uploaded important information for the students.

Utlandspraktik students abroad 1. - Val av praktikland. Skolorna som deltar i Sommarpraktik i Utlandet vill helst att eleverna som läser steg 4 franska, tyska eller spanska och steg 2 eller 3 italienska väljer språkets respektive land. Modernspråken prioriteras. En del skolor skickar enbart elever med steg 4 tyska, franska eller spanska.
Elever som inte läser franska, tyska, spanska eller italienska (steg 2 eller 3) praktiserar i England, Irland, Skottland eller Luxemburg. Trots att Luxemburg inte är ett engelsktspråkigt land är praktikplatserna i landet lämpliga för att ta emot elever som kan bara engelska eller som har engelska och ett steg 2 eller 3 modernspråk.

Utlandspraktik students abroad 2. - Val av praktikperiod. Sommarpraktiken delas oftast upp i två 4-veckors perioder. Perioder 1 sker omkring 15 juni till 12 juli och period 2 från omkring 12 juli till 10 augusti. Perioderna justeras årligen för att stämmer med våra partners verksamhetsschema. Vissa verksamheter har andra tidsramar på grund av att deras program inte stämmer med de vanliga praktikperioderna.
Man behöver vara flexible när det gäller val av period. Ungefär lika många elever behöver praktisera i period 1 och period 2 eftersom praktikplatserna användas i både perioder. Eleverna som väljer ”vilken som” när de anmäler sig till utlandspraktik kan lättare placeras i verksamheten. Man måste kunna praktisera när det finns en ledig plats.

Utlandspraktik students abroad 3. - Val av praktikpartner. De flesta utlandspraktikanter har en ”praktikkompis”. Man kan namnge den som man vill praktisera med när man anmäler sig. De flesta praktikplatser vill ha två praktikanter av samma kön. Det är ovanligt att en praktikplats vill ta emot flera än två praktikanter samtidigt.
Om man saknar en praktikkompis finns det möjlighet att åka med någon från en annan skola. Elevernas erfarenheter av att åka med någon från en annan skola har varit mycket positiv.

Utlandspraktik students abroad 4. - Val av praktikplats. För att undvika en (oändlig) diskussion om vem skall ha vilken praktikplats blir det sommarpraktikens personal som bestämmer var praktikanterna skall placeras. Beslutet tas i samråd med eleverna och lärare. Man försöker matcha eleverna med den praktikplats som bäst passar dem.
Man skall anmäla sitt intresse för utlandspraktik vid www.utlandspraktik.se
Eftersom informationen och stavningen från din anmälan användas för eventuella köp av flygbiljetter är det viktigt att de är korrekta.

 access the registration website
Utlandspraktik © 2015 • Privacy PolicyTerms Of Use