home  |   kontakta oss
Website updated.
We've uploaded important information for the students.

Tips och Frequently Asked Questions Man kan hitta i många olika tips och råd för utlandspraktikanter i ”Handbok för utlandspraktik”.


»Vad skall praktikanterna ha med sig?
Gemensamt för alla praktikanter är de följande:

» Får jag delta i sommarpraktik i utlandet om jag inte går på en ”utlandspraktik skola”?
Nej. Sommarpraktik i utlandet organiseras inom ramen av deltagande skolornas verksamhet.

» Får man delta i sommarpraktik om man går i årskurs 1 eller 3?
Nej. Sommarpraktik är för elever som avslutar årskurs 2.

» Vad är de viktigaste personliga egenskaper för en utlandspraktik?
Man skall vara motiverad, glad och nyfiken.

» Varför får man fickpengar?
Man får fickpengar för att täcka små utlägg kring din utlandspraktik och för att försäkra att alla har råd att vara med.

» Hur och när får jag mina fickpengar?
Fickpengarna betalas till ditt bankkonto några veckor före din praktikperiod.

» Hur mycket fickpengar får jag som utlandspraktikant?
Summan du får varierar från skola till skola och land till land. En del skolor har tagit bort fickpengarna för att kunna använda dem för att skicka flera elever.

» Var bor man under sin praktik?
Praktikanterna bor vid sin praktikplats.

» Skall utlandspraktik kosta mig någonting?
Dina kostnader är enbart för utlägg i samband med fritidsaktiviteter som du väljer själv.

» Vad gör jag om jag blir sjuk eller skadad?
Du skall meddela din praktikvärd och med deras hjälp söka lämplig vård. Du skall meddela David Davies.

» Hur får man sina måltider?
S. De flesta praktikanter äter sina måltider med de övriga personalen vid praktikplatsen. Om man inte får sina måltider vid praktikplatsen får man en ”ersättning för mat” som skall användas för att köpa mat i en affär och laga det själv vid praktikplatsens kök.

» Vad för slags arbetsuppgifter finns för praktikanterna?
Man ledar barn i daglägerverksamheter eller barnkollos. Man arbetar med städning, servering av mat för gäster eller vid receptionen i vandrarhem

» Är det nödvändigt att ha bra språkkunskaper för att delta i utlandspraktik?
Nej. Det är viktigt att visa att man vill förbättra sina språkkunskaper.

» Vad kan gå fel?
De störst problem som uppstår med utlandspraktik orsakas av hemlängtan. Ett par dagar efter avresorna kommer in samtal från elever som längtar hem. Det är avståndet från hemmet eller kontrasterna mellan kulturer, materiella standarden eller en ovana att arbeta som överraskar en del elever och förstärker hemlängtan.
Varje år råkar några elever ut för förkylningar, mindre olycksfall, uttorkning på grund av värman eller andra mindre besvär. Skador eller sjukdomar direkt orsakat av arbetsuppgifter inom utlandspraktik har aldrig rapporterats.

» Vad om jag vill avbryta min praktik och åka hem för att jag har hemlängtan?
Du skall meddela David Davies och dina föräldrar för hjälp med hemresan. Du är ansvarig för hemresan och att ersätta din kommun för kommunens utlägg i samband med din praktik.

» Vad händer om jag blir sjuk eller någon i min familj blir sjuk och måste åka hem?
Din transport hem ordnas av försäkringsbolaget. David Davies hjälper dig att samordna hemresan.

» Feedback SMS

Man skall anmäla sitt intresse för utlandspraktik vid www.utlandspraktik.se
Eftersom informationen och stavningen från din anmälan användas för eventuella köp av flygbiljetter är det viktigt att de är korrekta.

 access the registration website
Utlandspraktik © 2015 • Privacy PolicyTerms Of Use