home  |   kontakta oss
Website updated.
We've uploaded important information for the students.

Utlandspraktik students abroad Trygghet. Praktikplatserna är trygga ungdomsinriktade verksamheter, vana att ta emot våra praktikanter och hantera problem som kan uppstå. En del av praktikplatserna har egen sjukvårdspersonal. Varje år har mindre problem uppstått under praktikanternas fritid men hittills har inga olycksfall uppstått under arbetstiden. En del praktikanter råkar ut för förkylningar, eller andra liknande svårigheter. I Spanien finns det risk för uttorkning på grund av värmen.

Praktikanterna är försäkrade av sina skolors tjänsteresa och olycksfallsförsäkringar och täcks av det europeiska sjukvårdssystemet. Med sina ”European Health Insurance Card” har man tillgång till sjukvården i sitt praktikland under samma villkor som landets invånare.

Verksamhetens ansvariga är tillgängliga 24 timmar om dagen under praktikperioderna. Praktikanterna uppmuntras att rapportera och begära hjälp med problem de inte kan lösa själva. I Spanien har man en heltidsanställd som introducerar praktikanterna till praktikplatser, håller kontakt med dem och hjälper dem om behov uppstår.

Man skall anmäla sitt intresse för utlandspraktik vid www.utlandspraktik.se
Eftersom informationen och stavningen från din anmälan användas för eventuella köp av flygbiljetter är det viktigt att de är korrekta.

 access the registration website
Utlandspraktik © 2015 • Privacy PolicyTerms Of Use