home  |   kontakta oss
Website updated.
We've uploaded important information for the students.

Utlandspraktik students abroad 1. - Sommarpraktik steg för steg. Det finns trettiotal steg i utvecklingen av utlandspraktik. Vissa steg leder fram till vem skall åka vart, när och med vem. Andra handlar om att samla och förmedla information från och till deltagarna och praktikplatserna. Man köper transportmedel och sammanställar „kuverten“ som innehåller resehandlingar och annat information som hör till resan och praktiken.

Några av de grundläggande steg ske i det följande ordning:

»Interesseinventering (Vem vill vara med) -Registration website-

»Utformning av grupper. Vem vill åka vart, med vem, och när.

»Information om praktikplatser till elever i språkgrupper, tyska, franska spanska italienska och engelska.

»Inlämning av ”överenskommelsen” (deltagandebeslut).

»Praktikplatssökning.

»Placering av eleverna i en praktikplats.

»Information till och diskussion med eleverna om praktikplatsplaceringen.

»Utformningen av preliminära resplaner.

»Inköp av flyg, tåg, buss biljetter.

»Utformning av ett kuvert för varje elev (tåg, buss flygbiljetter, resplan, kontakt info, lathundar etc.).

»Individuella genomgångar av resor (Kuvert).

»Överföring av pengar till bankkonton.

»Föräldramöten.

Utlandspraktik students abroad 2. - Resorna. Alla resor till och från praktikplatserna är planerade och dokumenterade i minsta detalj. En individuell genomgång av resan genomförs med varje praktikant. Praktikanterna får sina resehandlingar, skriftlig handledning och information om sin praktikplats i sitt Kuvert

Utlandspraktik students abroad 3. - Övernattningar. I samband med flera resor finns det även övernattningar i Malaga, Rom, London, Paris, Edinburgh eller Nyköping. En del av övernattningar är betalda av mottagande organisationen, en del av skolorna (om övernattningen är en nödvändig del av resan) och en del är betalda av praktikanterna som väljer att avsluta sin praktikperiod med ett par dagar i en storstad. Övernattningarna i Nyköping betalas av skolorna för att kunna använda tidiga flyg från Skavsta.

Utlandspraktik students abroad 4. - Utgångspunkten Stockholm.                Utgångspunkten för utlandspraktik är Stockholm. Eleverna från Norrland som flyger från Skavsta ansvarar för att planera och betala sina resor till Stockholm. Man får 200kr i bidrag som täcker resan från Stockholm till Skavsta retur. Eleverna från Stockholm och Linköping får 200 kr i bidrag för flygbussen till Skavsta eller Arlanda. Eleverna från Linköping som flyger från Arlanda ansvarar för sina resor till Stockholm.

Man skall anmäla sitt intresse för utlandspraktik vid www.utlandspraktik.se
Eftersom informationen och stavningen från din anmälan användas för eventuella köp av flygbiljetter är det viktigt att de är korrekta.

 access the registration website
Utlandspraktik © 2015 • Privacy PolicyTerms Of Use